Geofysisch Centrum te Dourbes

MAGSCREEN

Bouw van een magnetisch afgeschermde ruimte

Het hoofddoel van MAGSCREEN is de ontwikkeling en bouw van een grootvolume magnetische afschermingsomgeving (LVMSE) die het omringende aardmagnetisch veld sterk vermindert. De te realiseren afschermingsomgeving is gebaseerd op het principe van passieve afscherming en zal voornamelijk worden gebruikt voor paleomagnetisch onderzoek. Het zal gevoelige, zeer specifieke apparatuur huisvesten voor het meten van remanente magnetisaties en gerelateerde demagnetisatieprocedures. Er wordt gestreefd naar een restveld van 300 nT of minder binnen het afgeschermde volume. De secundaire doelstelling is het verwerven van knowhow over ontwerp en constructie van passieve LVMSE's. Deze expertise zal het dienstenaanbod van het Geofysisch Centrum van het KMI uitbreiden met de mogelijkheid om LVMSE's te produceren voor onderzoekstoepassingen tot in het picotesla-bereik.

Financiering: nationale financiering door het Belgische wetenschapsbeleid BELSPO, contract Nr:  IM/RT/23/MAGSCREEN, (2023-2026)

Montage en testen van het buitenschild

Cookies opgeslagen