Geofysisch Centrum te Dourbes

SAGA

COST-actie CA17131: "The Soil Science & Archaeo-Geophysics Alliance: going beyond prospection". (SAGA)

De 'Soil science & Archaeo-Geophysics Alliance: going beyond prospection' (SAGA) is een nieuw interdisciplinair netwerk van wetenschappers. Gedurende de komende vier jaar (26 oktober 2018 - 25 oktober 2022) zal SAGA onderzoeksactiviteiten ontwikkelen, bevorderen en faciliteren die archeo-geofysica en bodemkunde samenbrengen met als algemeen doel de interpretatie van proxy-gegevens voor archeologische doeleinden te maximaliseren. Het netwerk en de gerelateerde activiteiten worden gefinancierd door de Europese samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie (COST) en de subsidie wordt beheerd door de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU). SAGA wordt gecoördineerd door een Management Committee (MC) dat momenteel 87 experts uit  34 landen telt en experts uit de industrie, het management en de academische wereld integreert. Deelname aan het netwerk en de activiteiten staat open voor instellingen en individuen die een sterke interesse hebben om bij te dragen aan de doelstellingen van SAGA.  Klik hier voor meer informatie over hoe u lid kunt worden van SAGA.

Financiering: EU COST-actie CA17131 (2018-2022)

Cookies opgeslagen