Afdrukken

LIEDR

De beschikbaarheid van de uitgebreide historische database met ionosonde gegevens uit Dourbes in combinatie met de real-time digisonde monitoring laat de wetenschappers van het KMI toe waardevol onderzoek te verrichten, maar geeft ook de gelegenheid bruikbare services te ontwikkelen. Bijvoorbeeld heeft het team van de sectie ionosferisch onderzoek een operationele dienst opgezet gebaseerd op de digisonde en GNSS metingen die in Dourbes verricht worden.

Dit systeem, LIEDR genaamd (Local Ionospheric Electron Density profile Reconstruction), verwerkt de binnenkomende meetresultaten zodra deze beschikbaar zijn, reconstrueert de elektrondichtheid voor de volledige ionosfeer en produceert een profilogram. LIEDR is ontwikkeld met het doel de ionosfeer in real-time te monitoren maar kan ook historische data en plots produceren die bruikbaar zijn voor verder onderzoek en verbetering van het systeem zelf. Deze service kan gevonden worden op de volgende wepagina: website ionosfeer.