Afdrukken

Afdeling geomagnetische waarnemingen en instrumenten

 

Voor vele praktische en wetenschappelijke doeleinden, heeft België behoefte aan doorlopende kennis van het veranderend geomagnetisch veld. Dit is onder anderen het geval voor de magnetische deklinatie, die gebruikt wordt om het noorden te vinden met een kompas. Daarvoor worden waarnemingen uitgevoerd in de magnetisch observatoria te Dourbes en Manhay die ook opgenomen zijn in de lijst van  observatorai van IAGA. Metingen van de komplete geomagnetische vektor worden elke minuut uitgevoerd en opgeslagen.

Afdrukken

Afdeling omgevingsmagnetisme

 


Nieuwe projecten

2014 - 2018: COST action TD1402 "Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy (RADIOMAG)" Webpagina van het project: www.cost-radiomag.eu

2014 - 2018: "Netwerk in Archeomagnetisme voor het Behoud van Cultureel Erfgoed in Noord-Afrika (RAPSCA)", ondersteund door BELSPO


 

Paleo- en Archeo-magnetisme is de studie van het gedrag van het aardmagnetische veld, respectievelijk tijdens geologische en historisch-archeologische perioden, op basis van de eigenschap dat gesteenten en gebakken en verbrande materialen een remanente magnetisatie verwerven tijdens hun vorming of afkoeling. Deze remanente magnetisatie is een waar magnetisch geheugen van de richting en de intensiteit van het geomagnetische veld op dat tijdstip.

Afdrukken

Ionosfeer en Ruimteweer

 

De ionosfeer is de bovenste laag van de atmosfeer, tussen de 50 km en 1000-2000 km hoogte.De ionosfeer speelt een zeer belangrijke rol op het vlak van de voortplanting van elektromagnetische golven in het radiospectrum. Ze wordt immers gedefinieerd als de laag van de atmosfeer waar de concentratie vrije electronen voldoende is om de voortplanting van radiogolven te beïnvloeden. De studie van natuurlijke en kunstmatige fenomenen die zich afspelen in deze laag van de atmosfeer is het onderwerp van het onderzoek dat gebeurt binnen de afdeling.