Afdrukken

Diensten voor luchthavens

Inhoud[Verbergen]

 

Momenteel bieden we drie geomagnetische diensten aan voor luchthavens in de Benelux en in het buitenland:

  • Kompasroos certificatie
  • Landingsbaan azimuth oriëntatie
  • Provisie van isogonale curves op kaarten

Kompasroos certificatie

Een gecertifieerde kompasroos op een luchthaven is een plek op de luchthaven,die geschikt is voor het uitvoeren van de "swinging the compass" methode. Hiervoor plaatsen we het vliegtuig in verschillende posities met welgekende azimuths en voor elke positie wordt de afwijking van het vliegtuigkompas genoteerd.

De afwijkingen van het kompas door de magnetische interferentie wordt genoteerd en resulteert in het opstellen van een correctie kaart voor het kompas, welke de nodige correcties volgens een welbepaalde richting weergeeft.

We bieden diensten aan voor alle stappen tijdens de kompasroos certificatie:

  • Site validatie : de plaats moet toegankelijk zijn voor alle type vliegtuigen die gecertifieerd moeten worden. Deze plaats moet tevens vrij zijn van magnetische interferentie bronnen. (zo zal de roos zich nooit in de onmiddelijke buurt van de controletoren bevinden).

  • Konstruktie en materiaal validatie : natuurlijk moet alles opgebouwd worden uit niet magnetische materiaal, op de plaats mogen zich geen ondergrondse pijpen of kabels bevinden.

  • Zuiverheid validatie: na constructie van de roos moet de magnetische zuiverheid van de kompasroos opgemeten worden. De magnetische declinatie wordt voor elk punt van de kompasroos opgemeten. Na de correctie van de dagelijkse variatie van de magnetische declinatie, worden de minimum en maximum variaties bepaald. De helft van het verschil tussen deze waarden wordt gebruikt als maxdev waarde.

Na deze handelingen kan de kompasroos gecertifieerd worden volgens de hieronder genoteerde standaarden :

  • Class 1 certificatie: MaxDev <0.1°
  • Class 2 certificatie: MaxDev < 0.25°

Landingsbaan azimuth oriëntatie

De landingsbanen worden genummerd met een waarde tussen 01 en 36, welke overeenstemt met 1/10 de van de magnetische azimuth van de oriëntatie van de landingsbaan. Een landingsbaan met nummer 09 wijst in oostelijk richting (90°), landingsbaan 18 zuidelijk (180°), landingsbaan 27 westelijk (270°) en landingsbaan 36 wijst naar het noorden  (360° rather than 0°).
Wij bieden services aan om deze azimuth oriëntatie op te meten wat eventueel kan leiden tot een hernummering van een landingsbaan.

Provisie van isogonale curves op kaarten

Een isogonale curve is een lijn die punten met overeenstemmende magnetische declinatie met elkaar verbindt.Wij leveren kaarten met up to date isogonale curven voor een welbepaalde luchthaven zoals hieronder voor Brussel.

Deze service wordt aangeboden door